PDFImprimeixCorreu electrònicvCal/iCal

Calendari
Mostrar: Segeta Per data | Per categoria
 
octubre 2011
31/10/2011Inici pàgina facebook "MEDIACIÓ-PALAFRUGELL"-
 
novembre 2011
01/11/2011 - 30/11/2011Exposició de fotografia "Fem visible allò invisible"-
02/11/2011Aprovació reparació teulada Creu Roja-
15/11/2011Inici de les obres Comunitat Edifici Palafrugell (Olímpic). Subvenció atorgada: 181.188,93€. Empresa contractada: ANEMCO SL-
 
desembre 2011
30/12/2011 - 29/12/2012Programa 2.1:Dipositiu d'inserció sociolaboral: "Treballa't pel teu Futur" (Treball als Barris 2011)-
30/12/2011 - 29/06/2012Programa 5.2:"Fem camí: mediadors naturals per a la convivència" (Treball als Barris 2011)-
30/12/2011 - 29/06/2012Programa 5.2: "La cura del barri, qüestió de tothom!" (Treball als Barris 2011)-
31/12/2011 - 30/12/2012Programa 6.5: Jornada d'Intercanvi d'Experiències i Coneixements. (Treball als Barris 2011)-
 
gener 2012
02/01/2012 - 31/12/2013Treball equip de redacció per valorar la constitució d'una associació amb el suport de l'ajuntament per continuar projecte-
02/01/2012 - 31/12/2013Aules de Barri (curs 2012-2013)-
02/01/2012 - 31/12/2012Educadors de Carrer al barri-
02/01/2012 - 31/12/2012Activitats "Quedem dissabte?"-
02/01/2012 - 30/11/2012Creació de la mesa de salut jove-
02/01/2012 - 31/12/2012Avaluació participativa dels primers 4 anys de Pla de Barris-
31/01/2012Finalització de les obres Comunitat Edifici Palafrugell (Olímpic)-
 
febrer 2012
12/02/2012Presentació del 5è. butlletí "Paraules de dones"-
15/02/2012Acte de recepció de les obres del parc-
 
març 2012
15/03/2012 - 10/05/2012Curs d'Horta Ecològica-
 
juny 2012
16/06/2012Festa de tancament de les activitats " Quedem dissabte?"-
 
octubre 2012
01/10/2012 - 31/10/2012Edició i difusió de l'audiovisual per a l'acollida-
 
novembre 2012
01/11/2012 - 30/11/20121er Plenari Mesa de Salut Jove-
30/11/2012Sol·licitud de pròrroga per les anualitats 2013-2014-
 
desembre 2012
03/12/2012 - 31/12/2012Suport a la mesa de Salut Jove-
27/12/2012Aprovació per JGL dels plecs per la contractació del servei de retirada i eliminació elements fibrociment. Àmbit Pla de Barris-
30/12/2012 - 29/12/2013Programa 2.1: Dispositiu d'Inserció Sociolaboral: "Treballa't pel teu Futur" (Treball als Barris 2012)-
31/12/2012Finalització campanya de foment compostatge casolà-
31/12/2012Finalització de l'actuació de potenciació del paper de les dones-
 
gener 2013
01/01/2013 - 31/12/2014Execució del projecte, que s'està realitzant amb un equip interdisciplinar (disseny gràfic, fotografia, edició audiovisual, etc)-
01/01/2013 - 31/01/2013Educadors de carrer a nivell municipal-
 
març 2013
12/03/2013Adjudicació per JGL a l'empresa Germans Cañet - Xirgu SL el contracte de retirada d'elements de fibrociment.-
14/03/2013Redacció bases específiques per a la campanya de retirada d'elements de fibrociment-
19/03/2013Aprovació JGL preu públic de retirada d'elements amb fibrociment i aprova el procediment de funcionament de la campanya-
 
abril 2013
04/04/2013Sessió presentació a centres escolars del DVD d'acollida-
16/04/2013Sessió presentació a associacions i entitats del DVD d'acollida-
23/04/2013Trasllat de l'oficina al carrer Carrilet, 2-
 
maig 2013
13/05/2013 - 12/11/2013Programa 5.2:"Fem camí: mediadors naturals per a la convivència" (Treball als Barris 2012)-
15/05/2013 - 17/05/2013Sessions presentació a treballadors de l'Ajuntament-
29/05/2013Tancament institucional del projecte. Amb un petit acte d'agraïment al grup-
 
juny 2013
02/06/2013 - 29/11/2013Procés participatiu per usos del Local Social de La Sauleda-
03/06/2013 - 28/06/2013Finalització de l'actuació: cohesió social: acolliment lingüístic-Aules de Barri-
 
juliol 2013
02/07/2013Reunió de tancament de l'equip de redacció del butlletí "Paraules de Dones"-
 
setembre 2013
10/09/2013Adjudic. contracte obres de construcció i muntatge de jardineres al parc urbà de La Sauleda a Serralleria Esclanyà SL-
 
desembre 2013
02/12/2013 - 31/12/2013Servei de Mediació Comunitària al Barri-
02/12/2013 - 31/12/2013Servei de Mediació Comunitària al Barri-
30/12/2013 - 29/12/2014Programa 2.1: Dispositiu d'inserció sociolaboral: "Treballa't pel teu Futur" (Treball als Barris 2013)-
 
febrer 2014
03/02/2014 - 02/08/2014Programa 5.2:"Construïm comunitat a través de la mediació" (Treball als Barris 2013)-
17/02/2014Inici de les obres i informació constant a l'Escola Carrilet-
26/02/2014Inici obres Comunitat Portal 4 (Carrilet 24). Subvenció: 117.386,47€. Empresa contractada: CONSVIDAL SL-
 
març 2014
10/03/2014Inici obres Comunitat Portal 7 (Carrilet 29). Subvenció atorgada: 111.966,86 €. Empresa contractada: ANEMCO SL-
10/03/2014Inici obres Comunitat Portal 11 (Carrilet 37). Subvenció atorgada: 110.762,31 €. Empresa contractada: CONSVIDAL SL-
13/03/2014Inici campanya d'informació i sensibilització en relació als excrements d'animals als espais públics-
 
abril 2014
08/04/2014S'inicia procés de licitació del contracte de dinamització comunitària per a la gent gran-
 
maig 2014
01/05/2014Presentació del projecte a "Flors i Violes"-
30/05/2014S'han rebut un total de 7 sol·licituds, totes elles complien els requisits i, per tant s'ha atorgat els ajuts i executat l'acció-
 
juny 2014
02/06/2014 - 03/06/2014Accions sensibilització alumnat Escola Carrilet (268 alumnes)-
10/06/2014Finalització obres rehabilitació Comunitat Portal 7 (Carrilet 29)-
17/06/2014Finalització obres rehabilitació Comunitat Portal 4 (Carrilet 24)-
17/06/2014Aprovació per Junta de Govern Local de l'adjudicació del contracte a l'empresa Fundació Privada Desenvolupament Comunitari-
20/06/2014Acte d'agraïment als participants, on se'ls va obsequiar amb exemplar del llibre i el DVD-
 
juliol 2014
15/07/2014Finalització millora instal·lacions Escola Carrilet: calefacció, lampisteria, il·luminació, electricitat i control accessos-
29/07/2014Aprovació en Junta de Govern Local dels plecs i inici de la licitació per les obres de millora carrer Carrilet-
29/07/2014Aprovació per Junta de Govern Local dels plecs per la licitació de la redacció del Projecte de reforma i ampliació LS La Sauleda-
 
agost 2014
12/08/2014Aprovació per la Junta de Govern Local de la convocatòria de subvencions per a la realització de l'Inspecció Tècnica d'Edificis -
19/08/2014Finalització de l'arranjament de la vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació-
29/08/2014Activitat nens i nenes dels Casals d'Estiu: gimcana. Objectiu informar i sensibilitzar als nens i nenes i a la ciutadania -
 
setembre 2014
01/09/2014Inici obres rehabilitació Comunitat Portal 8 (Carrilet 31). Subvenció atorgada: 104.605,62€. Empresa contractada: CONSVIDAL SL-
01/09/2014Exposició dels plafons a l'arxiu municipal-
15/09/2014Termini de presentació d'ofertes per la redacció de l'avantprojecte de les obres de millora del carrer Carrilet-
29/09/2014Activitat "La natura a la tardor, passejada per la plana de l'Aubi"-
30/09/2014Finalització obres Comunitat Portal 11 (Carrilet 37)-
 
octubre 2014
02/10/2014Inici del contracte menor per a l'increment de la biodiversitat als parcs urbans-
07/10/2014Aprovació per Junta de Govern Local de la despesa de l'aula TIC en el Local Social de la Sauleda-
31/10/2014L'aula TIC del Local Social de la Sauleda es posa en funcionament-
31/10/2014Finalització de les obres per a l'increment de la biodiversitat als parcs urbans-
31/10/2014Sol·licitud de pròrroga per les anualitats 2015-2018-
 
novembre 2014
11/11/2014Contractació: Reverendo - Ginesta Arquitectes Associats per redacció del projecte del carrer Carrilet-
11/11/2014Contractació de Marc Riera Guix per a la redacció del projecte d'obres de millora del Local Social de la Sauleda -
25/11/2014Aprovació per JGL subvenció ITE. Comunitats: Carrilet 28, 35 i 41, Campillos 19 i 21 i Barcelona 7 i 11. Arquit: Mònica Lavall-
25/11/2014Aprov. per JGL plec de clàusules administratives que regiran el contracte: Centre de Mediació i Convivència de Palafrugell-
 
desembre 2014
15/12/2014APLAÇADA PER L'ANY 2017-
30/12/2014 - 29/12/2015Programa A1-01: Dispositiu d'Inserció Sociolaboral: "Treballa't pel teu Futur" (Treball als Barris 2014)-
 
gener 2015
30/01/2015Finalització de les obres Comunitat Portal 8 (Carrilet 31)-
 
febrer 2015
03/02/20151era reunió participativa per recollir aportacions sobre els 3 aspectes del projecte Carrer CarriletGimnàs de l'Escola Carrilet
 
març 2015
03/03/2015Signatura del contracte amb Mediación y Convivencia per a l'execució del Centre de Mediació i Convivència de Palafrugell-
 
abril 2015
07/04/2015Inici rehabilitació Com. Portal 1 (Barcelona 15).Subvenció atorgada: 145.587,24€ Empresa contractada: S.I.O.Costa Brava-
30/04/2015Finalització del contracte per a la dinamització comunitària per a la gent gran-
 
maig 2015
11/05/2015 - 10/11/2015Programa DX-01: "Construïm comunitat a través de la mediació" (Treball als Barris 2014)-
 
agost 2015
21/08/2015Finalització de les obres Comunitat Portal 1 (Barcelona 15)-
 
novembre 2015
12/11/2015Aprovació inicial per JGL del projecte de reforma i ampliació del Local Social de La Sauleda-
 
desembre 2015
30/12/2015 - 29/12/2016Programa A1-01: Dispositiu d'Inserció Sociolaboral: "Treballa't pel teu Futur" (Treball als Barris 2015)-
 
gener 2016
01/01/2016PREVISTA PEL 2016-
01/01/2016APLAÇADA PER A L'ANY 2017c.Carrilet
11/01/2016Inici obres rehabilitació Comunitat Portal 9 (Carrilet 33). Empresa Contractada: Servei Integral Obres Costa Brava SLU-
11/01/2016Inici obres rehabilitació Comunitat Portal 12 (Carrilet 39). Empresa Contractada: CONSVIDAL SL-
 
febrer 2016
08/02/2016 - 07/08/2016Programa DX-01: "Construïm comunitat a través de la diversitat" (Treball als Barris 2015)-
16/02/2016Reunió de presentació del nou Local Social de La Sauleda amb Ciutadania i entitatsLocal Social de La Sauleda
<< Inici < Anterior 1 2 Següent > Final >>
Pàgina 2 de 2

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi seguiu navegant considerarem que n'esteu acceptant el seu ús. - Més informació sobre les cookies.

-

>