PDFImprimeixCorreu electrònicvCal/iCal

Calendari
Mostrar: Per data | Segeta Per categoria
 
1.1 Projecte del Parc Urbà El Carrilet
13/02/2009Contractació de serveis de redacció del projecte bàsic del parc -
02/03/2009 - 31/07/2009Procés participatiu pel parc-
23/10/2009Aprovació definitiva en Junta de Govern Local del projecte bàsic-
29/01/2010Adjudicació de l'obra a l'empresa TEYCO-
12/02/2010Adjudicació definitiva de la direcció de l'obra a BCR arquitecte-
24/02/2010Acta de replanteig i inici de les obres del parc-
18/12/2010Estrena del Parc de La Sauleda-
15/02/2012Acte de recepció de les obres del parc-
 
1.2 Projecte de millora urbana C. Carrilet
29/07/2014Aprovació en Junta de Govern Local dels plecs i inici de la licitació per les obres de millora carrer Carrilet-
15/09/2014Termini de presentació d'ofertes per la redacció de l'avantprojecte de les obres de millora del carrer Carrilet-
11/11/2014Contractació: Reverendo - Ginesta Arquitectes Associats per redacció del projecte del carrer Carrilet-
03/02/20151era reunió participativa per recollir aportacions sobre els 3 aspectes del projecte Carrer CarriletGimnàs de l'Escola Carrilet
01/01/2016APLAÇADA PER A L'ANY 2017c.Carrilet
 
1.3 Projecte de millora urbana C. Ponent
01/01/2011Actuació CANCEL·LADA-
 
1.4 Projecte de millora urbana C. Unió i C. Testos
01/01/2011Actuació CANCEL·LADA-
 
1.5 Projecte de millora urbana C. Independència i C. Sant Pere
01/01/2011Actuació CANCEL·LADA-
 
1.6 Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulaci
17/02/2014Inici de les obres i informació constant a l'Escola Carrilet-
19/08/2014Finalització de l'arranjament de la vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació-
 
1.8 Adequació pista esportiva Pl. Estadi
01/12/2008 - 31/03/2009Procés participatiu per l'adequació de l'entorn Plaça Estadi-
01/04/2009Realització de la memòria valorada -
30/04/2009Adjudicació de les obres a jardineria Rosés Ametller SL -
11/06/2009Acta de replanteig i inici de les obres d'adequació-
06/11/2009Finalització de l'obra-
 
1.9 Millora Urbana. Arranjament C. Horta d'en Fina
15/12/2014APLAÇADA PER L'ANY 2017-
 
2.1 Instal·lació ascensors i rehabilitació façanes La Sauleda
01/01/2009Aquesta actuació queda inclosa dins la 2.2: Rehabilitació i equipament d'elements col·lectius edificis àmbit d'intervenció-
 
2.2 Reh. i equip. elements col. edificis àmbit intervenció
17/06/2010Inici obres edifici Aniversari.Subvenció atorgada: 212.713,85€. Empresa contractada:JOVIC S.C.-
31/03/2011Finalització de les obres Comunitat Aniversari-
15/11/2011Inici de les obres Comunitat Edifici Palafrugell (Olímpic). Subvenció atorgada: 181.188,93€. Empresa contractada: ANEMCO SL-
31/01/2012Finalització de les obres Comunitat Edifici Palafrugell (Olímpic)-
26/02/2014Inici obres Comunitat Portal 4 (Carrilet 24). Subvenció: 117.386,47€. Empresa contractada: CONSVIDAL SL-
10/03/2014Inici obres Comunitat Portal 7 (Carrilet 29). Subvenció atorgada: 111.966,86 €. Empresa contractada: ANEMCO SL-
10/03/2014Inici obres Comunitat Portal 11 (Carrilet 37). Subvenció atorgada: 110.762,31 €. Empresa contractada: CONSVIDAL SL-
10/06/2014Finalització obres rehabilitació Comunitat Portal 7 (Carrilet 29)-
17/06/2014Finalització obres rehabilitació Comunitat Portal 4 (Carrilet 24)-
12/08/2014Aprovació per la Junta de Govern Local de la convocatòria de subvencions per a la realització de l'Inspecció Tècnica d'Edificis -
01/09/2014Inici obres rehabilitació Comunitat Portal 8 (Carrilet 31). Subvenció atorgada: 104.605,62€. Empresa contractada: CONSVIDAL SL-
30/09/2014Finalització obres Comunitat Portal 11 (Carrilet 37)-
25/11/2014Aprovació per JGL subvenció ITE. Comunitats: Carrilet 28, 35 i 41, Campillos 19 i 21 i Barcelona 7 i 11. Arquit: Mònica Lavall-
30/01/2015Finalització de les obres Comunitat Portal 8 (Carrilet 31)-
07/04/2015Inici rehabilitació Com. Portal 1 (Barcelona 15).Subvenció atorgada: 145.587,24€ Empresa contractada: S.I.O.Costa Brava-
21/08/2015Finalització de les obres Comunitat Portal 1 (Barcelona 15)-
11/01/2016Inici obres rehabilitació Comunitat Portal 9 (Carrilet 33). Empresa Contractada: Servei Integral Obres Costa Brava SLU-
11/01/2016Inici obres rehabilitació Comunitat Portal 12 (Carrilet 39). Empresa Contractada: CONSVIDAL SL-
 
3.1 Millora i ampliació del Local Social de "La Sauleda"
02/06/2013 - 29/11/2013Procés participatiu per usos del Local Social de La Sauleda-
29/07/2014Aprovació per Junta de Govern Local dels plecs per la licitació de la redacció del Projecte de reforma i ampliació LS La Sauleda-
11/11/2014Contractació de Marc Riera Guix per a la redacció del projecte d'obres de millora del Local Social de la Sauleda -
12/11/2015Aprovació inicial per JGL del projecte de reforma i ampliació del Local Social de La Sauleda-
16/02/2016Reunió de presentació del nou Local Social de La Sauleda amb Ciutadania i entitatsLocal Social de La Sauleda
 
3.2 Millora del local social del C. Ample
01/12/2010 - 31/03/2011Procés participatiu pels usos del Local Social del Carrer Ample-
03/06/2011Adjudicació de les obres a l'empresa Fred d'Aro-
08/08/2011Inici de les obres de millora del Local Social del carrer Ample-
16/10/2011Acabament obres de millora del local social del carrer Ample-
 
4.1 Instal·lació xarxa fibra òptica noves tecnologies
01/01/2009Actuació sense dotació econòmica. Lligada a les actuacions del CAMP 1-
 
4.2 Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals
01/01/2009Actuació sense dotació econòmica. Lligada a les actuacions del CAMP 2-
09/12/2009Aprovació ordenança regulació antenes-
09/12/2009Ordenança municipal regulació antenes-
 
4.3 Creació Aula TIC en el Local Social de La Sauleda
07/10/2014Aprovació per Junta de Govern Local de la despesa de l'aula TIC en el Local Social de la Sauleda-
31/10/2014L'aula TIC del Local Social de la Sauleda es posa en funcionament-
 
5.2 Instal·lació energia solar en els edificis municipals
12/01/2009Adjudicació subministrament plaques fotovoltàiques-
04/09/2009Contracte Ajuntament - Endesa-
14/12/2009Entrada en funcionament monitorització plaques solars-
01/04/2011Millora de l'eficiència energètica en relació a la il·luminació (Escola Carrilet)-
 
5.4 Increment biodiversitat parcs urbans
10/09/2013Adjudic. contracte obres de construcció i muntatge de jardineres al parc urbà de La Sauleda a Serralleria Esclanyà SL-
02/10/2014Inici del contracte menor per a l'increment de la biodiversitat als parcs urbans-
31/10/2014Finalització de les obres per a l'increment de la biodiversitat als parcs urbans-
 
5.5 Increment dotació de contenidors
28/11/2008Adjudicació contracte a l'empresa Manufacturas Metálicas Madrileñas SL-
12/01/2009Entrega de contenidors-
02/03/2009 - 31/03/2009Reunió participativa i col·locació de dits contenidors-
 
5.6 Accions estalvi i eficiència energètica edificis municipals
02/06/2014 - 03/06/2014Accions sensibilització alumnat Escola Carrilet (268 alumnes)-
15/07/2014Finalització millora instal·lacions Escola Carrilet: calefacció, lampisteria, il·luminació, electricitat i control accessos-
 
5.7 Retirada residus amiant i fibrociment de domicilis particula
27/12/2012Aprovació per JGL dels plecs per la contractació del servei de retirada i eliminació elements fibrociment. Àmbit Pla de Barris-
12/03/2013Adjudicació per JGL a l'empresa Germans Cañet - Xirgu SL el contracte de retirada d'elements de fibrociment.-
14/03/2013Redacció bases específiques per a la campanya de retirada d'elements de fibrociment-
19/03/2013Aprovació JGL preu públic de retirada d'elements amb fibrociment i aprova el procediment de funcionament de la campanya-
30/05/2014S'han rebut un total de 7 sol·licituds, totes elles complien els requisits i, per tant s'ha atorgat els ajuts i executat l'acció-
 
5.8 Programa d'informació i sensibilització educació ambiental
15/03/2012 - 10/05/2012Curs d'Horta Ecològica-
13/03/2014Inici campanya d'informació i sensibilització en relació als excrements d'animals als espais públics-
29/08/2014Activitat nens i nenes dels Casals d'Estiu: gimcana. Objectiu informar i sensibilitzar als nens i nenes i a la ciutadania -
29/09/2014Activitat "La natura a la tardor, passejada per la plana de l'Aubi"-
 
5.9 Foment compostatge casolà
06/10/2011Adjudicació per la Junta de Govern Local a SPORA la campanya de foment del compostatge casolà-
31/12/2012Finalització campanya de foment compostatge casolà-
 
6.1 Potenciació paper de les dones
02/01/2011 - 31/12/2013Tallers prevenció, campanya sensibilització estereotips i altres accions en execució-
01/03/2011 - 31/05/2011Enquesta sobre violència de gènere-
31/08/2011Constitució del Grup d'agents per a la igualtat (8 persones)-
03/10/2011Posada en funcionament del grup d'agents per a la igualtat-
31/12/2012Finalització de l'actuació de potenciació del paper de les dones-
29/05/2013Tancament institucional del projecte. Amb un petit acte d'agraïment al grup-
 
6.2 Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones
08/05/2009Aprovació per Junta de Govern Local de la despesa del butlletí de dones-
01/09/2009 - 30/12/2009Tallers per les dones del butlletí-
31/10/2009Formalització activitats butlletí 'Paraules de dones'-
18/12/2009Presentació del 1r butlletí 'Paraules de Dones'-
01/01/2010 - 30/06/2010Tallers per les dones del butlletí-
06/05/2010Presentació del 2n butlletí 'Paraules de Dones'-
21/06/2010Reportatge fotogràfic de la jornada "Dóna un cop de mà per a la convivència" -
01/09/2010Presentació al concurs "Premi Federico Mayor Zaragoza"-
01/10/2010 - 30/06/2011Tallers per a les dones del butlletí-
18/12/2010Presentació del 3r. butlletí "Paraules de Dones"-
12/03/2011Obtenció del 2n. Premi Federico Mayor Zaragoza-
26/07/2011Presentació del 4t. butlletí "Paraules de Dones"-
01/11/2011 - 30/11/2011Exposició de fotografia "Fem visible allò invisible"-
<< Inici < Anterior 1 2 Següent > Final >>
Pàgina 1 de 2

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi seguiu navegant considerarem que n'esteu acceptant el seu ús. - Més informació sobre les cookies.

-

>