2013 PDF Imprimeix Correu electrònic

Calendari d'actuacions 2013

2013
Camp 1 - Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1 Projecte del Parc Urbà El Carrilet
1.2 Projecte de millora urbana C. Carrilet
1.3 Projecte de millora urbana C. Ponent
1.4 Projecte de millora urbana C. Unió i C. Testos
1.5 Projecte de millora urbana C. Independència i C. Sant Pere
1.6 Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya-C. Carrilet
Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació
1.7 Projecte de millora urbana C. Barcelona
1.8 Adequació pista esportiva Plaça de l'Estadi
1.9 Millora i arranjament C. Horta d'en Fina
Camp 2 - Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis
2.1
2.2
Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes La Sauleda i C. Ample
Rehab. i equip. elements col·lectius edificis àmbit d'intervenció
Camp 3 - Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
3.1 Millora i ampliació del local social de La Sauleda
3.2 Millora del local social del carrer Ample
Camp 4 - Incorporació de tecnologies de la informació en edificis
4.1 Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies
4.2 Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals
4.3 Creació aula TIC en el centre cívic
Creació aula TIC en el Local Social de La Sauleda
4.4 Instal·lació aparell videoconferència
4.5 Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions
Camp 5 - Foment sostenibilitat desenvolupament urbà
5.2 Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals
5.3 Foment de l'ús de la bicicleta- Carril bici
5.4 Increment biodiversitat parcs urbans
5.5 Increment dotació de contenidors
5.6 Instal·lació deixalleria mòbil
Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals
5.7 Recollida fracció orgànica de procedència domèstica
Retirada residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars
5.8 Programa d'informació i sensibilització educació ambiental
5.9 Foment compostatge cassolà
Camp 6 - Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i equipaments
6.1 Potenciació paper de les dones
6.2 Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones
6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere
Camp 7 - Programes millora social, urbanística i econòmica
7.1.1 Cohesió social: Acollida al barri
Accions de cohesió social
7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri
7.1.3 Cohesió social: Millora convivència edificis comunitaris
Accions de cohesió social
7.1.4 Cohesió social: Millora convivència espais comuns
Accions de cohesió social
7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri
Accions de cohesió social
7.2.1 Igualtat oportunitats: gent gran: Conèixer sit. necessitat
Accions de cohesió social
7.2.2 Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu
Accions de cohesió social
7.2.3 Igualtat oportunitats: infància: Lleure educatiu infants i adolescents
Atenció als joves
7.2.5 Igualtat oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper joves
Atenció als joves
7.2.6 Igualtat oportunitats: joves: Foment polítiques emancipació
Atenció als joves
7.3.2 Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic
7.4 Oficina de gestió Pla de Barris
Camp 8 - Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis
8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics
8.3 Instal·lació passos elevats en el barri de La Sauleda
8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C. Ample
 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi seguiu navegant considerarem que n'esteu acceptant el seu ús. - Més informació sobre les cookies.

-

>