Inici Notícies Projecte d'intervenció integral dels barris de la Sauleda i el carrer Ample
Projecte d'intervenció integral dels barris de la Sauleda i el carrer Ample PDF Imprimeix Correu electrònic
dimarts, 22 d'abril de 2008 10:49
Plànol de la zona d'actuació del Pla de Barris

El Ple de l'Ajuntament de Palafrugell va aprovar per unanimitat, en la sessió extraordinària del 16 d'abril de 2008, el projecte d'intervenció integral dels barris de la Sauleda i el carrer Ample (sector El Carrilet) i la sol·licitud, a la Generalitat de Catalunya, d'inclusió en la convocatòria per a l'atorgament de dels ajust que estableix la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

El maig de 2004, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. L'objectiu principal és la rehabilitació integral dels barris que presenten problemàtiques específiques per tal d'evitar la seva degradació i millorar les condicions de vida dels seus habitants.

D'acord amb això, la nova Llei estableix la creació d'un fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial, el qual és concebut com un instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat amb els projectes d'intervenció integral que els municipis elaborin.

Posteriorment, es va aprovar el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei. Aquest Decret té per objecte desenvolupar les previsions generals de la Llei i, en particular, el règim de gestió del Fons i la forma com han de ser seleccionats els projectes dels ajuntaments per a intervenir, en els camps que la Llei assenyala, en barris o àrees urbanes d'atenció especial.

El 22 de febrer de 2008, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava la resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 433/2008 de 20 de febrer, de convocatòria per a l'atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada.

L'Ajuntament de Palafrugell es presenta a l'esmentada convocatòria i per aquest motiu s'han portat a terme els treballs previs de delimitació de l'àrea urbana d'atenció especial així com del seu diagnòstic i les propostes d'actuació amb la corresponent temporització i pla de finançament. La decisió es pren perquè es té clar que millorar les condicions d'aquesta determinada zona és, en definitiva, millorar les condicions i qualitat de vida de tots els ciutadans del municipi.

Els treballs de redacció del projecte han estat elaborats pels professionals tècnics del propi Ajuntament i s'ha comptat amb la col·laboració i participació ciutadana de les entitats i associacions de l'àmbit d'actuació.

L'Àrea urbana d'actuació proposada és La Sauleda – Carrer Ample que compleix amb el criteris i indicadors per ser considerada com àrea d'atenció especial. Té una extensió de 32 hectarees i acull 4.433 ciutadans.

Està plantejat com una intervenció integral per actuar en tots els àmbits previstos per la Llei 2/2004 i el conjunt d'accions que es contempla tenen caràcter integral i van encaminades a la millora, no només urbanística del barri, sinó també a la millora i corregiment dels aspectes socials, econòmics, mediambientals i de participació. En aquest sentit, les actuacions van dirigides a l'àrea concreta d'actuació com a factors de desenvolupament del barri que, un cop consolidats repercuteixin en una millora general del municipi.

El projecte recull un total de 48 actuacions, repartides segons els camps d'actuació descrits en el decret, que són els següents:

  • Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
  • Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
  • Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
  • Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
  • Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
  • Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
  • Desenvolupament de programes de millora social, urbanística i econòmica
  • Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

El projecte presentat parteix d'un un cost total de 8.742.720 d'euros. I en el pla de finançament es preveu una contribució de la Generalitat de Catalunya del 50%, la qual cosa suposa una subvenció de 4.371.360 euros. Pel que fa a la resta de finançament de les actuacions, es contemplem altres fonts que habitualment que s'utilitzen en la realització de projectes de l'administració local: contribucions especials, segons el RDL 2/2004 de 5 de març, i subvencions d'altres administracions, així com finançament propi de l'Ajuntament.

El termini d'execució del projecte, tal i com estableix el decret és de 4 anys, és a dir 2008-2012, que podrien ser prorrogables a 2 anys més. Pel que fa a la proposta del calendari d'actuació i per tant de repartiment anual de finançament, s'ha vetllat perquè aquest sigui viable a nivell econòmic, tenint presents les diferents actuacions municipals previstes al llarg d'aquest període.

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi seguiu navegant considerarem que n'esteu acceptant el seu ús. - Més informació sobre les cookies.

-

>